Siddheshwar Vilas Patankar
Siddheshwar Vilas Patankar
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ई-साहित्य
1234567 ... 19
Show   Total: 368 items
Date Subject Count Location
नभ उतरू लागले खाली 0 replies ई-साहित्य
वेळ येते नि जाते 0 replies ई-साहित्य
॥ उसने हसून काय मिळविले ? ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: आज गणपती विसर्जनाचा दिवस असून भक्तमंडळी साश्रू नयनांनी गणरायाला निरोप देत आहेत. त्या अनुषंगाने केलेली कविता... 1 reply ई-साहित्य
॥ माधुरी मला नेहेमी चोरून बघायची ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ असं कसं नि किती का म्हणून जगायचं ?॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ कुठे तरी, काही तरी नित्य हवं असतं ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ प्रेमातच दडलं सारं काही ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ मला आतापर्यंत सलमा नि शायना आवडत आली ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ दोन मोती , दूर दूर शिंपल्यामध्ये वाढले ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ मला आतापर्यंत सलमा नि शायना आवडत आली ॥ 2 replies ई-साहित्य
कविता ॥ सुखाच्या त्रिज्येने आनंदाचा व्यास काढावा ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ किती उरलेत श्वास आता , मला माहीत नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ प्रत्येकाला बायको नामक सामान हवं असतं ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ एव्हढ्यात हार मानणे नाही , मैल गाठायचा आहे ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ जात अन पात बघू नका ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ या वळणावर येऊनि थांबतो , मागतो दान श्रापांचे॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ अजून कुणाची आहे का काही बाकी ॥ 0 replies ई-साहित्य
1234567 ... 19