Siddheshwar Vilas Patankar
Siddheshwar Vilas Patankar
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ई-साहित्य
123456 ... 19
Show   Total: 368 items
Date Subject Count Location
॥ पहिला कश ॥ 6 replies ई-साहित्य
Re: ॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ मी जोकर , एक नोकर उभा सर्कशीत ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ श्रम बहोत केले , आता जगण्यात राम नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ एक ओझं, जे माझं कि तुझं ॥ 6 replies ई-साहित्य
॥ नजर दूर जाते , तिथे कुणीच नसते ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥ 0 replies ई-साहित्य
ती जशी जशी जुनी होत गेली 9 replies ई-साहित्य
Re: ॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥ 0 replies ई-साहित्य
ती नव्हती आपल्यासाठी बनली 0 replies ई-साहित्य
बाप्पा , बाप्पा करशील का रे माझं काम ? 0 replies ई-साहित्य
Re: ना कधी मी भेटलो तिला पुन्हा , ना मला ती भेटली 0 replies ई-साहित्य
Re: ना कधी मी भेटलो तिला पुन्हा , ना मला ती भेटली 0 replies ई-साहित्य
भाषेचे डोहाळे 0 replies ई-साहित्य
ना कधी मी भेटलो तिला पुन्हा , ना मला ती भेटली 4 replies ई-साहित्य
देशील ना मज उधार माझे श्वास तू ? 0 replies ई-साहित्य
Re: टुमदार बंगली 0 replies ई-साहित्य
Re: Want to Publish my EBook of marathi poems 0 replies ई-साहित्य
माझ्या आयटमचा बाप 4 replies ई-साहित्य
123456 ... 19