Siddheshwar Vilas Patankar
Siddheshwar Vilas Patankar
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ई-साहित्य
123456 ... 17
Show   Total: 336 items
Date Subject Count Location
कविता ॥ सुखाच्या त्रिज्येने आनंदाचा व्यास काढावा ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ किती उरलेत श्वास आता , मला माहीत नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ प्रत्येकाला बायको नामक सामान हवं असतं ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ एव्हढ्यात हार मानणे नाही , मैल गाठायचा आहे ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ जात अन पात बघू नका ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ या वळणावर येऊनि थांबतो , मागतो दान श्रापांचे॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ अजून कुणाची आहे का काही बाकी ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ होईल सर्व सुरळीत सारे ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: अनुभव 1 reply ई-साहित्य
Re: तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे...... 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ सलमान करतो ती स्टाईल ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ "तू " अधिक " मी " किती ?॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ काय मग आतातरी वाटतेय का लाज ?॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ दोन मोती , दूर दूर शिंपल्यामध्ये वाढले ॥ 2 replies ई-साहित्य
कविता ॥ "तू " अधिक " मी " किती ?॥ 2 replies ई-साहित्य
कविता ॥ ती पाम्बरून गेली , उभं मन पार आज ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ ओशाळला मृत्यू इथेही ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ अजून कुणाची आहे का काही बाकी ॥ 2 replies ई-साहित्य
कविता ॥ बाईंना केळे आवडते , म्हणून बाग केली ॥ 0 replies ई-साहित्य
123456 ... 17