Siddheshwar Vilas Patankar
Siddheshwar Vilas Patankar
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ई-साहित्य
1 ... 1213141516171819
Show   Total: 373 items
Date Subject Count Location
कविता II वाटत ओंजळीत समुद्र घ्यावा II 0 replies ई-साहित्य
II च्या मारी लय भारी , आपली लव्हस्टोरी एकदम न्यारी II 0 replies ई-साहित्य
कविता II घेतला तू घोट गर्भी II 0 replies ई-साहित्य
Re: II तुझ्यासाठी म्या काय नाय केलंय II 0 replies ई-साहित्य
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II लाल करा ओ , माझी लाल करा II 0 replies ई-साहित्य
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा 0 replies ई-साहित्य
कविता II लाल करा ओ , माझी लाल करा II 2 replies ई-साहित्य
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा 0 replies ई-साहित्य
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II नऊची ती बस खास होती II 0 replies ई-साहित्य
Re: IIलोकशाही हीच का ती ? लोकशक्ती ठेंचती II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II 0 replies ई-साहित्य
Re: ना होतो नवा मी , ना होती ती जुनी 0 replies ई-साहित्य
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा 0 replies ई-साहित्य
कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II 9 replies ई-साहित्य
कविता II मोक्षाची मोहिनी II 0 replies ई-साहित्य
कविता II ती उभी होती किनाऱ्यावर पाठमोरी II 0 replies ई-साहित्य
कविता II खूप खूप रडायचंय , तुझ्या खांद्यावर मित्रा II 2 replies ई-साहित्य
कविता II गणु अन गणूची मनू II 0 replies ई-साहित्य
1 ... 1213141516171819