Siddheshwar Vilas Patankar
Siddheshwar Vilas Patankar
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ई-साहित्य
1 ... 6789101112 ... 19
Show   Total: 368 items
Date Subject Count Location
कविता II माझी फक्त एक "समाधी" आहे .... II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II कोण म्हणतं आम्ही कवी आहोत II 0 replies ई-साहित्य
कविता II घाला ह्याला एकदाचं, साहेबाच्या भोकात घाला II 0 replies ई-साहित्य
कविता II कोण म्हणतं आम्ही कवी आहोत II 2 replies ई-साहित्य
कविता II आपल्या जगण्यात पण वेगळी स्टाईल हाय दादा II 0 replies ई-साहित्य
कविता II लग्नाआधी लिटमसची चाचणी करून घ्यावी II 0 replies ई-साहित्य
कविता II तुझ्या मागून चातकांचे थवे उडाले II 0 replies ई-साहित्य
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता :: II माझ्या गुप्तशत्रूसाठी II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता :: स्वप्नात एकदा चार सिंव्ह मारले 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ती पण आता पुसट वाटू लागलीय 0 replies ई-साहित्य
कविता II कवाडाकडं बघत बघत जिंदगी निघाली II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II सालं इरसाल हाय जिणं II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II तो स्पर्शच नवा होता II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता II आठवणींचा शामियाना नकळत उभारला जातो II 0 replies ई-साहित्य
कविता II आठवणींचा शामियाना नकळत उभारला जातो II 2 replies ई-साहित्य
कविता II होय मीच आहे तो अनभिषिक्त सम्राट II 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता :: II तुझा निरोप घेताना II 0 replies ई-साहित्य
कविता II धुंडाळ वाटा अनवाणी , ऐक पुढचे इशारे II 0 replies ई-साहित्य
1 ... 6789101112 ... 19