Siddheshwar Vilas Patankar
Siddheshwar Vilas Patankar
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in ई-साहित्य
1 ... 3456789 ... 19
Show   Total: 373 items
Date Subject Count Location
कविता ॥ उगाच वणवा भडकलेला , गजरेवालीने त्यात टाकली माती ॥ 2 replies ई-साहित्य
कविता ॥ सुंदरी चिचुंद्री निघाली ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: ॥ इंच इंच भू लढवतो आम्ही , वापरतो गनिमीकावा , एक मागणे देवापुढे ते , पुढचा जन्म स्त्रीचा व्हावा .॥ 0 replies ई-साहित्य
॥आज माझी बाहुली मला ओळखेनाशी झालीय ॥ 6 replies ई-साहित्य
तुरीची डाळ अन तुरीची चपाती 0 replies ई-साहित्य
Re: ॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ हलायचं नाय कि डुलायचं नाय , हाताची घडी , तोन्डावर बोट आणि एकदम गोगलगाय ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥ 14 replies ई-साहित्य
॥ तप्त झाली धारा सारी , दहाही दिशा त्या पेटल्या ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ इंच इंच भू लढवतो आम्ही , वापरतो गनिमीकावा , एक मागणे देवापुढे ते , पुढचा जन्म स्त्रीचा व्हावा .॥ 2 replies ई-साहित्य
कविता :: निर्जीव मी तरी शृंगार करते 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ काय लिहू मी माझ्यावरती , अशी ओवाळली तू माझी आरती ॥ 0 replies ई-साहित्य
कविता ॥ तिच्या कपाळावरचा घामाचा थेम्ब , ओघळून हळुवार हनुवटीपर्यंत आला ॥ 0 replies ई-साहित्य
॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥ 2 replies ई-साहित्य
II गणूला मागचा जन्म अचानक आठवू लागला II 0 replies ई-साहित्य
॥ अगं, निदान स्वप्नात तरी माझे व्हायचे होते ॥ 0 replies ई-साहित्य
Re: श्रुंखला 0 replies ई-साहित्य
1 ... 3456789 ... 19