Reply – हायकूचा एक छोटासा प्रयत्न
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
हायकूचा एक छोटासा प्रयत्न
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar


तो लालबुंद होता

सगळेच लालबुंद होते

साऱ्यांची लाली आसमंती उधळली होती

हे सारं ज्याच्यामुळे घडलं

तो अनमोल हिरा मात्र ,

त्या कोळश्यांच्या खाली अस्साच पडून होता


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर  

पाटणकर सिद्धेश्वर विलास