Reply – टुमदार बंगली
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
टुमदार बंगली
— by विजया केळकर विजया केळकर
          टुमदार बंगली
टुमदार बंगलीच्या  -  प्रवेशदारी कमान
बोगनवेल झुकली  -  मग उंचावते मान
मधुमालती चढली  -  नक्षीदार जाळीतून
निळी-पांढरी गोकर्ण  -  टवकारती कान
कुंपणावरील कोरांटी  -  कां करते तणतण
गुलाबकळी हसली  -  तेवढ्यात खुदकन्
आत टाकलं पाऊल  -  लाजवंतीस चाहूल
लाल पिवळी कर्दळी  -  न् लाललाल जास्वंदी
बोलेल कशी तगर  -  खुणावेल ती अबोली
चमेलीच्या अंबराला  -  पानाफुटीची झुंबर
गारवेलीचा गार वारा  -  खाली चिमणा पसारा
चाफा कां झाला अस्वस्थ  -  उभा प्राजक्त तटस्थ
गाणे गाई कुंदकळी  -  गोफ गुंफी गुलबाक्षी
मुरडता चाफेकळी  -  पारिजात होई साक्षी
जाई-जुई बहिणींनी  -  गणेश वेल धरली
विजयात रातराणी  -  निशिगंधी विसावेल

       विजया केळकर _______
  bandeejaidevee blogspot.com