Reply – Want to Publish my EBook of marathi poems
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Want to Publish my EBook of marathi poems
— by Chaitrali Dhamankar Chaitrali Dhamankar
मला माझे ई -बूक प्रकाशीत करायचे आहे (कवितांचे )ह्या आधी रातराणी हा चारोळी संग्रह प्रकाशित केला आहे आत्तच्या कवितासंग्राहासाठी कृपया मार्गदर्शन करावे
ही विनंती

चैत्राली धामणकर
पुणे
९३२६१८५९०६ /८२०८५२८८५२