Reply – Want to Publish my EBook of marathi poems
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Want to Publish my EBook of marathi poems
— by Chaitrali Dhamankar Chaitrali Dhamankar
नमस्कार
मला माझे स्वलिखीत कवितांचे पुस्तक प्रकाशित करावयचे आहे . ह्या आधी (रातराणी) हा चारोळी संग्रह प्रकशीत केला आहे आता नविन कवितासंग्राहासाठी मार्गदर्शन करावे ही विनंती

चैत्राली धामणकर
पुणे
९३२६१८५९०५ /८२०८५२८८५२