Reply – बघ जमलं तर
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
बघ जमलं तर
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
"#बघजमलंतर"

गर्द निळ्या आभाळात..
आठवांचे ढग;
तुझ्या मनी अडी..
माझ्या मनी तगमग,
पावसामधल्या आठवणींना..
थोडं rewind करून बघ;
ये पुन्हा पावसात..
माझं आयुष्य थोडं जग!

- शशांक कोंडविलकर
Shashank kondvilkar