Reply – तू मी आणि पाऊस
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
तू मी आणि पाऊस
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
#मन #चिंब #पावसाळी

'पाऊस' बनून..
अलगद ओघळायचंय;
तुझ्या केसांमधून..
शहारणा-या पाठीवर,
श्वासांमधल्या उबेत..
डुंबून जायचय;
अंगावरच्या काटयांची वाट तुडवत..
थेट प्रेमाच्या मातीवर.

- #एसके
#तू #मी #आणि #पाऊस
#youmeandrain
Shashank kondvilkar