Reply – तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......
— by mohanish khunte mohanish khunte
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे......

मनाने मनाशी असे काय बोलावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे
गीताची ती  धून सुमधुर व्हावी
ऐकताना  ते भान माझे हरावे…...

 भांडावे फुगावे तुझ्याशी रुसावे
मज पाहून हसू तुझ्या गाली फुलावे
अबोला क्षणाचा मग पुन्हा जुळावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे….

 असताना मी दूर जवळी तू यावे
नसताना कधी तू भास तुझेच व्हावे
सोबतीत तुझ्या मी मलाच हरवावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे….

 क्षणाक्षणाला ओढ तुझीच लागे
सुटता सुटेना हे विरहाचे धागे
तुझ्याविना मी असा होई वेडा
जशी धावे सावली उन्हाच्या मागे….

 एकांतात बसुनी मी तुलाच आठवावे
जागोजागी मी तुलाच पाहावे
मनाने मनाशी असे काय बोलावे
तुझ्या ओठी गीत माझेच यावे….


 -मोहनिश महंमद खुंटे
9403969343