Reply – कविता ॥ अजून कुणाची आहे का काही बाकी ॥
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता ॥ अजून कुणाची आहे का काही बाकी ॥
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar

अजून कुणाची आहे का काही बाकी ?

एक रुपया असला तरी , सांगा बरं का नक्की

ऋण सारं फेडायचं आहे

हसतमुखानं वर जायचं आहे

नको रोष कुणाचा

नको दोष तो कसला

करेन काका मामा
 
मिळो तोष मजला

हास्य पेरायचे आहे

सुख उगवायचं आहे

दुःख कापून सारं

पुण्य कमवायचं आहे

सारी उधारी फेडून

हसत वर जायचं आहेसिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास