Reply – सहज सुचलेलं
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
सहज सुचलेलं
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
#सहजसुचलेलं

आपलेपणा तर बरेच जण दाखवतात
पण 'आपला ' कोण हे वेळच दाखवते
नाव पैसा प्रसिद्धी माणसाला मीपणात ओढतो
पण 'परिस्थिती' प्रत्येकालाच योग्य वेळी वाकवते.

#skshashank
#शशांककोंडविलकर

Shashank kondvilkar