Reply – Intellectual Ziplock
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Intellectual Ziplock
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
#intellectual #Ziplock

समाजाच्या नजरेमध्ये..
थोडं आखडून राहणंच बरं असतं;
मेणासारखं वागायला लागलो..
तर माणसं जाळण्यातच interest घेतात,
आपण सहजच बोलून जातो खोल मनातलं..
पण कुणाला काहीच पडलेलं नसतं;
समाजाचे उद्युक्त निखारे..
अशावेळेसच rest घेतात.

- शशांक कोंडविलकर

Shashank kondvilkar