Reply – दुनियेची रीत
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
दुनियेची रीत
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
कित्येकदा खाली पडलो..
कुणीच उचलण्यासाठी आलं नाही;
थोडंसं उडण्याचा काय प्रयत्न केला..
जराही पाडणा-यांची कमी झाली नाही.
Shashank kondvilkar