Reply – मन की बात
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
मन की बात
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
"मन की बात.." आज सहजच विचारलं तीला.. 👦 "कोणत्याही गोष्टीने पाघळत नाही तू; इतकं 'कठीण मन' कुठे गं करुन मिळतं.." तशीच गुश्श्यातच म्हणाली ती; 👱 "माझ्या मनाचं राहूदे.. आधी मला सांग! 'मलाच पडलेलं तुझ्याबद्दलचं हे Question' तुलाच कसं काय रे छळतं!" 🤔😏🙄
Shashank kondvilkar