Reply – चारोळी
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
चारोळी
— by मनीषा मनीषा
बरेच काही राहुनी गेले
   हसायचे, जगायचे,
चह-यावरच्या मुखवट्याला
  आता,फक्त रंगवायचे...