Reply – प्राक्तन
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
प्राक्तन
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
#प्राक्तन.. #प्रारब्ध.. #destiny.. #predestination

देव जाणे कुठले गुन्हे झाले हातून..
की 'आकांक्षाच्या' वयात 'अनुभवचं' ठोस मिळाले
अनुभवांतून प्रगल्भ झाली दुःखाची मिमंसा..
आणि 'नवीन दुःखच' जून्या दुःखांवरचे 'डोस' कळाले

- शशांक कोंडविलकर


Shashank kondvilkar