Reply – Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar
धन्यवाद विभुते साहेब आणि जमदाडे साहेब . आपल्या अभिप्रायान्बद्दल मी आपला आभारी आहे

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास