Reply – Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: कविता ॥ माझ्यासारखं प्रेम कुणी केलंच नाही ॥
— by दादा जमदाडे  दादा जमदाडे
अलीकडच्या पिढीच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आपली कविता आहे. जय महाराष्ट्र

दादा जमदाडे