Reply – ॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
॥ मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो ॥
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar


मला आठवत नाही आपण पहिले कधी हसलो

प्रयत्न केला , तरी नाही आठवले

तेव्हापासून आतापर्यंत मी प्रत्येक सुखाला

माझ्या कॅमेऱ्यात साठवले ॥

मला माहीत नाही, असे का होते

मी सुखी असतो तेव्हापण

अन दुःखात रडत असतो तेव्हाही

हे साठवलेले सुखद क्षण बघून, अजून रडायला येते ॥

ह्या आठवणी जरी च्छान असल्या

तरी किंमत त्यांची , साठवलेली माणसं ठरवतात

फोटोतलं कुणी एकजरी जवळ नसेल

त्यांच्या आठवणी अजून बेचैन करतात ॥

इतरांना त्याची किंमत नसते

त्यांच्यासाठी ती फक्त तसबीर असते

आपण मात्र हरवतो त्या दृश्यात

बाहेर फक्त आपले शरीर असते ॥


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास