Reply – Re: कृष्ण कृष्ण
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: कृष्ण कृष्ण
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar
कविता सुंदरच आहे , पण खाली यमक जुळवण्याचा प्रयत्न केला आहे . आवडला तर लोभ असावा आणि नाही आवडला तर माफी ...


वाहे यमुना काळी
तीरावरी गाय ते ढवळी
 दिसता शेजारी मूर्ति सावळी
   पाऊल त्या वाटेवरी वळी
   सहजी उमटे अंतस्वर वेळोवेळी
   आनंदी आनंद झाला आज गोकुळी ******
    बोला कृष्ण कृष्ण गोविंद *************

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास