Reply – कृष्ण कृष्ण
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कृष्ण कृष्ण
— by विजया केळकर विजया केळकर
      कृष्ण कृष्ण
  गोरा कापूर धुरात विरता कृष्णरूप झाला
  गोरी राधा जशी कृष्णाशी एकरूप झाली

  डवरला पारिजात कृष्णाप्रेमात दारी
  डबडबले नयन,काजळ-कृष्णप्रेम ओघळे गाली

  बोटावर बांधी,भरजरी चिंधी द्रोपदी बंधुप्रेमात
  बोले कृष्ण, अडकलो जन्मभरी ऋणात

  लेऊन माळा,खोऊन मोरपीस शोभे कृष्णरूप
  लेऊन वाळा,बांधिता उखळा,डावी क्र्यष्ण विश्वरूप

  रगेल-क्रूर मामाकंस,आठवे देवकीचा आठवा बाळ
  रचिले अनंत घातक उपाय न यावा कृष्ण काळ

  'जसे करावे तसे भरावे 'हेची तथ्य
  जडवत् पार्थ, सांगे गीता कृष्ण करता सारथ्य

  नीर रंगहीन, रंगत रंगले जैशा गोपी कृष्णमय
  नीट आडवी वाट, फोडी माठ, आणिक हवं काय!!

   वाहे यमुना काळी
   ढवळी गाय तीरावरी
   दिसली शेजारी मूर्ति सावळी
   वळती पाऊले त्या वाटेवरी
   सहजी उमटे स्वर आवडीचा त्यावेळी
   झाला आज गोकुळात -आनंदी आनंद******
    बोला कृष्ण कृष्ण गोविंद *************

           विजया केळकर ____