Reply – जगाचं सुत्र
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
जगाचं सुत्र
— by Shashank kondvilkar Shashank kondvilkar
"जगाचं सुत्र"

सारं काही मनासारखं घडलं असतं तर,
जिंकण्याची 'ईर्षा' ना हरण्याची 'नड' असती..
जर हरवण्याची 'भीती' आणि मिळवण्याची 'खोड' नसती,
तर ना भक्तीची 'मिती' ना ईश्वराची 'ओढ' असती!

- शशांक कोंडविलकर


Shashank kondvilkar