Reply – Re: त्याचं तीचं नातं
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: त्याचं तीचं नातं
— by विजया केळकर विजया केळकर
चार ओळीच पण खूप खूप छान

''ती लाडाची मैना होताच
         तो गोडबोल्या ' कीर 'होतो ''