Reply – ।। विकली मानवता ।।
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
।। विकली मानवता ।।
— by sanjaykanhav sanjaykanhav
।। विकली मानवता ।।

तु दानवता अंगीकारुनी
देह अलंकारापरी सजवीला ।।
*मानवता* हा दागीना
बाराच्या भावात विकला ।।धृ।।

उलटून बोलतो आईस ।
मारावया धावतो बापास ।।
शत्रु समजुन भावास,
भुमिका दानवाची साकारला ।।१।।

ख-याचे खोटे करतो ।
सत्य शिक्षेला पाठवतो ।।
करुनी *शकुनीचा* कावा,
पांडवा वनवासी धाडीला ।।२।।

आज क्षणाक्षणाला इथे ।
धर्म-अधर्माचे युद्ध चालते।।
युद्धाच्या गर्दीत एखाद्यानेच,
नितीचा झेंडा रोवीला ।।३।।

संतांचे वचन न मानतो ।
मान मर्यादा न पाळतो ।।
करुनी *पाश्चातीचे* सोंग,
विकृत नाचुनी गाजला ।।४।।

विज्ञानवादी बनला मानव ।
पण स्वार्थापाई झाला दानव ।।
क्षणिक सुखाच्या मागे धावून,
स्वत:मात्र *रोबोट* बनला ।।५।।

पाचवर्षाची चिमुकली कळी।
पडली वासनेच्या बळी ।।
मानवतेची *लक्ष्मणरेषा*,
केव्हाच घातली पाताळा ।।६।।
*मानवता* हा दागीना,
बाराच्या भावात विकला ।।धृ।।

*कवी संजय कान्हव* (कान्हा)
तालुकाध्यक्ष  अ भा म सा प इगतपुरी
धारगाव पो. वैतरणा ता. इगतपुरी जि. नाशिक
मोबा. 9850907498
sanjay.kanhav@gmail.com