Reply – Re: येईल मि
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: येईल मि
— by विजया केळकर विजया केळकर
    कविता छान, पण शुध्दलेखनाकडे लक्ष अवश्य द्यावे .
जसे ' येईल मि ' ऐवजी  ' येईन मी 'असावे असे वाटते. विचार अवश्य करावा.
लेखन उठावदार होण्यास मदत होते