Reply – येईल मि
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
येईल मि
— by bajirao pandav bajirao pandav
अवश्य मी येईल बोलाविता
   तु अवाज दे
अवश्य मी तरेन जलसिंधु
  तु आवाज दे
उठतील तरंग स्तब्ध जलावरीही
घोंगावेल वारा माडातुनी
हलतील बद्ध नौकाही ग
तु खरंच एकदा
अवाज दे !
पहाटतारा निखळताना
तु अवाज दे
प्राजक्त कुसम भुवरी झडताना
तु आवाज दे
बरसेल त्या दवतृणावरी
शहारुन उठतील रोम शरीरी
लहर सुखाची उठेल जर ही ,
आठवेल मि ह्या वेळी गं !
तर
         तु खरच एकदा
           आवाज दे ,
            

बाजी
baji