Reply – Re: हे असं का?
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: हे असं का?
— by Ankita patil Ankita patil
नातं म्हणजे असा धागा जो सैल आणि घड पण असावा **
फक्त त्याला शूलक अशा ego मुळे कधी तोडू नये...