Reply – Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा
— by janmejayraaje janmejayraaje
सुंदर हृदयस्पर्शी कविता . व्यक्त झालेले विचार अन त्या सर्व पित्यांस मानाचा मुजरा अशी कविता .

जन्मेजयराजे  मोहितेपाटील
कोल्हापूर