Reply – Thandi
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Thandi
— by Manisha Kasar Manisha Kasar
थंंडीच्या पहाटे सूचले हुडहूडीचे शब्द
नात्यांंना लागला मनमूराद हसण्याचा छंंद
सरले ते दूराव्याचे स्वर आणि गाणे
उमलू लागले कळ्यांंचे म्हणणे
अर्थ माझ्या कवितेचा गहीरा जणू
पण आपलेपण शिकावे हळू