Reply – Re: शाळा
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: शाळा
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar
तुमच्या कविता एकदम वाखाणण्याजोग्या आहेत . उडत गेलं जर कोण विचारत नसेल तर . तुम्ही लिखाण चालू ठेवा तुम्हाला या ऐसाहीत्याच्या कट्ट्याची शप्पथ आहे .

सुंदर कविता झाली आहे. एकदम शाळा समोर उभी राहिली अन डोळ्यात पाणी आलं .

पाटणकर
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास