Reply – Re: काहीस मनातलं -
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: काहीस मनातलं -
— by Ankita patil Ankita patil
मनाजवळच्या आठवणी ... आपल्या भूतकाळ झाल्या असल्या तरी
त्यांना विसरणे शक्य नसते..आणि आपलं मन कुणालाही  सहजासहजी कधीच विसरत नाही...
***खरं तर आयुष्य त्या क्षणातच जगून झालेलं असत...***