Reply – काहीस मनातलं -
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
काहीस मनातलं -
— by ANKITA PATIL ANKITA PATIL
माणूस वा त्याची साथ आयुष्यभर सोबत नसली तरी त्याने दिलेल्या क्षणभर आठवणीत आपण आपलं आयुष्य जगू शकतो,, तेही फक्त त्याच्या आनंदापोटी .....
त्याच्या आयुष्यावर आपला अधिकार नसेल पण त्या क्षणांवर फक्त आपला अधिकार असतो...भले ते क्षण आता पुन्हा अस्तित्वात येऊ शकत नाहीत....
**क्षण** तेच जपण्याचा प्रयत्न करतेय ,, आता त्याशिवाय दुसरं काय उरलय माझ्याजवळ आपलं म्हणून घ्यायला .....अ
( काहीस मनातलं -)
**अंकिता पाटील**