Reply – Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा
— by sanjay jadhav sanjay jadhav
खरंच छान आहे . हृदयद्रावक विचार व्यक्त झाले आहेत कवितेतून.