Reply – Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: कविता :: II बळीराज किंकर अख्नंडीत माझे II
— by dipak jagdaale dipak jagdaale
नमस्कार कवी महाराज

लॅब सोडून शेती चालू केली काय . शेतकऱयांच्या दुःखात हात घालून काळीज बाहेर काढलंय बघा . खूप छान लिहिली आहे . चालून द्या असेच .