Reply – Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: बाप हा ताप नसतो, पोरा
— by suyog tilak suyog tilak
हि कविता च्छान लिहिली आहे आणि ती काळाची गरज आहे . लेखन  कौशल्य सुरेख उत्तम आहे . एकंदरीत तुमच्या सर्व कविता वाचनानंतर सांगावे किंवा नमूद करावेसे वाटते . असेच नितांत अन सहजसुंदर लेखन करा म्हणजे लवकर कीर्तीस पावाल .

सुयोग टिळक