Reply – Re: हमे तुमसे प्यार कितना,,,
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: हमे तुमसे प्यार कितना,,,
— by Saudagar Saudagar
मैत्री जरुर करावी पण, प्रेमातील व मैत्रीतील फरक पुर्वी समजुन घ्यावा. योगायोगाने तसं घडुन येत असल्यासत्यासारखं भाग्य ते कोणतं राहिल..