Reply – कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता II आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला II
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar
आपुल्या नात्याचा शिलालेख कल्पला

विषाद नव्हता मनी तो कसला

ना होती मनीषा अन विजिगीषा

पाषाण शोधण्यातच  हया गेली

अनभिज्ञ ,घन अन नाजूक बंधन

अक्षय संचयात किल्मिषे दाटली

पृथ्थककरणात अन निरूपणात

कैक अमावास्यां पौर्णिमा लोटली

भ्रमिष्ट अस्थिपंजर

शोध कूर्म गतीने पाषाणाचा

अनिर्वचनीय बंधनात अविरत

सोबतीने शोध अस्तित्वाचा

अनावृत  वैचित्र्य अनाहूत गाठे

यथास्थित स्थितिस्थापक

क्षणभंगुर वाटे

शिरस्त्राण बलिदान ती ज्येष्ठ नाती

पाषाण शोधण्यात दिली मूठमाती

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर C  
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास