Reply – कविता
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता
— by Kasturimitra Kasturimitra

कठीण आहे जगण म्हणता म्हणता
अजून एक दिवस सरला
नक्की कठीण काय याचा शोध घेत घेत
प्रश्न मात्र वीरला


आनंदातलाही आनंद हळू हळू
दुःखाच्या वाटेवर चालला
सुखाचा क्षण शोधता शोधता
दुःखाचा डोंगर मोडला


संकटाचा विचार करता करता
घाम डबडबून फुटला
संकटाशी लढता लढता
जीव भांड्यात पडला


काय कठीण अन काय सोपे
हे ठरवणारे आपण कोण ?
ज्याने जग दाखवले
त्याच्यावर अविश्वास दाखवणारे आपण कोण ?
प्रणव प्रभू