Reply – कविता :: II तुझा निरोप घेताना II
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता :: II तुझा निरोप घेताना II
— by Siddheshwar Vilas Patankar Siddheshwar Vilas Patankar
तुझा निरोप घेताना

मन दाटून आले

का कुणास ठावूक

पण माघारी फिरताना

मनी धैर्य कोठून आले

मन हिमाच्छादित गोठले होते

विचारांनी वेढले होते

हात हलत होते

निव्वळ तुझ्या हातांना प्रतिक्रिया म्हणून

डोळे स्तब्ध होते

हातांचे खेळ बघून

आठवणींचा भृंग पिंगाया लागला

क्लेशांचा अरी जोर धराया लागला

जवळच एका पारावर बसून

समस्त आठवणीना एक करून

वाज वळू लागलो

अश्रुनी दिवा भरून

माघारी चालू लागलो   Շ

सिद्धेश्वर विलास पाटणकर Շ
पाटणकर सिद्धेश्वर विलास