Reply – Kavita
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Kavita
— by Kasturimitra Kasturimitra

शोधता मी सुख या जगीचे
दुःख जवळून पहिले
दोघांमधील अंतरांचे
गुपीत यातूनी पडताळले


जे वाटते ते सुख
कधीच नव्हते आपुले
जे दुःख म्हणून सोडले
ते सुख म्हणुनी नाचले


सुखाच्या क्षणांचे हार विणता
हाती धागे दुःखी लागले
सुगंधातही त्या फुलांच्या
कोमेजणे सामावले


सागराला नित्य पाहण्यास
किनाऱ्याने दुःख सोसले
सुखाचे त्या अस्तीत्व नेहमी
दुःखाने पदरी टिकवले

        प्रणव प्रभू