Reply – कविता
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता
— by sanjay mane sanjay mane
चर्वण

चरता चरता बैल म्हणाला गाईला
घोळ कधी इतका नव्हता मी पहिला
भा - गवताचे करिता चर्वण मी दाती
छपन्न इंचांची झाली माझी छाती
प्रश्न तरी हा सतावितो ग मज आता
कशास माणूस म्हणतो तुजला गोमाता
दुध ना वर्ज्य असो म्हैस वा असो गाढवी
त्यांस ना म्हणतो माता,कोण त्याला अडवी
लज्जित होते रोज तयांची माता, मुलगी
सहन कशाला करते तुही त्यांची सलगी
नावच यांचे पहिले बघ प्राण्यांची यादी
पशुत्व केवळ उरते यांचे पाहून मादी
सारे प्राणी झाले आजवर भक्ष्य जयांचे
तुझ्या रक्षणासाठी सैनिक दक्ष तयांचे
कळू न येता वळू कसे ते येईल आता
गोमाता माता म्हणता म्हणता होतील "वळू "च आता …
संजय माने ९४२०३२४०२२