Reply – कविता
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
कविता
— by sanjay mane sanjay mane
मार्ग यशाचा

यश मिळते
जेव्हा श्रमतो मीही
मनापासुनी
हरणे ,उठणे याहून आणिक नसते काही

यश मिळते
जेव्हा पुसून ओळख
उतरतो रणी
येता अपयश
मीच एकटा धनी ,दुसरा कोणी नाही

यश मिळते
जेव्हा कळते मज
मर्यादा माझी
ओळख परक्यांची होते अन माझी मलाही

यश मिळते जेव्हा
आठवतो मी माझे स्नेही
त्यांच्यावाचून जमले नसते मजला काही
संजय माने ९४२०३२४०२२