Reply – Re: हमे तुमसे प्यार कितना,,,
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: हमे तुमसे प्यार कितना,,,
— by पल्लवी सावंत पल्लवी सावंत
खूप घाई घाईत शेवट केला आहे. मैत्रीत साहजिकता असते. आततायीपणा नहि.  हा विषय आणखी उत्तम मांडता येऊ शकेल संगीता. 
'मैत्री जरूर करावी,,पण त्यातल्या मर्यादा पण लक्षात घ्याव्यात, लग्न झाले म्हणजे याचा अर्थ स्त्री पुरुषाने एकमेकांशी मैत्री करू नये असा होत नाही." याचा संदर्भ लागत नाही तुमच्या लेखनात.  
एखाद्या कथानकाचा तुकडा आहे अस वाटलं. 
असो. 


2016-02-03 13:58 GMT+05:30 Sangieta [via ई-साहित्य] <[hidden email]>:
मैत्री जरूर करावी,,पण त्यातल्या मर्यादा पण लक्षात घ्याव्यात,
लग्न झाले म्हणजे याचा अर्थ स्त्री पुरुषाने एकमेकांशी मैत्री करू नये असा होत नाही,,


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2286687.n4.nabble.com/-tp4641288p4641308.html
To start a new topic under ई-साहित्य, email [hidden email]
To unsubscribe from ई-साहित्य, click here.
NAML--
Regards,
Pallavi Sawant