Reply – POEM-ASHRU
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
POEM-ASHRU
— by JAYANT GORE JAYANT GORE
अश्रू:-

असेच कां अश्रू ओघळत राहणार
 कुणीच कां नाही काही पुसणार

असेच कां अश्रू ओघळत राहणार
 कुणालाच कां काही नाही कळणार

असेच कां अश्रू ओघळत राहणार
 कुणालाच महत्व त्याचे  नाही कळणार

असेच कां अश्रू ओघळत राहणार
 कधीच कां नाही थांबणार

भेटेल कां  एक दिवस कारण पुसणारा
 अश्रुंना माझ्या थांबविणारा

जीवाभावाचा , प्रेम करणारा
आपुलकीने विचारपूस करणारा

अश्रूंना माझ्या न वाहू देणारा
 कां असेच अश्रू ओघळत राहणार !! -जयंत