Reply – Re: POEM
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: POEM
— by शशिकांत ओक शशिकांत ओक
" तुझ्या दर्शनान ओठावर येतात
 तोंडातल्या तोंडात नुसत्याच घोळतात !!   "
 मस्त वाटले या भावनांचे गीत...