Reply – विशाल वृक्ष
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
विशाल वृक्ष
— by Kiran Kshirsagar Kiran Kshirsagar
विशाल वृक्ष

भयान वादळानं उन्मळला
एक विशाल वृक्ष
संपली शितल छाया
संपली मधूर फळेही
संपला निवारा,
संपले प्रतिक
गेली उडुन पाखरे
घरटे अस्तव्यस्त झाले
अन्‌ राहिले ते काय
भले मोठे खोड
चौफेर लांब शाखा
अन्‌ वाळलेली पाने

किरण क्षीरसागर.