Reply – Re: आई
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: आई
— by सचिन काकडे सचिन काकडे

'ती नाही ' म्हणूनी माझे
प्रारब्धच अवघे मळले
मी फिरता माझ्यामधुनी
अस्तित्त्व तिचे आढळले

निशब्द !! भावा ...